Industrivägen 22, Östhammar - Öppet 24/7 365

Halva Hallen

Fordon med max längd 7m

Kallvatten Varmvatten
30min 130kr 60min 240kr
60min 170kr 120min 330kr
120min 280kr

Hela Hallen

Fordon med max längd 11,5m

Kallvatten Varmvatten
30min 200kr 60min 350kr
60min 260kr 120min 520kr
120min 420kr

I alla program ingår dammsugare, luft och alkalisk avfettning.

Extra effektivt avfettningsmedel kan köpas på plats i hallarna.